Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mmilczarek/ftp/wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Usługi księgowo-rachunkowe | Doradztwo gospodarcze
Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/mmilczarek/ftp/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 841

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/mmilczarek/ftp/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 841

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/mmilczarek/ftp/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 841

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/mmilczarek/ftp/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 841
Oferta

Usługi rachunkowo-księgowe

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi z zakresu księgowości i rachunkowości. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Zajmujemy się świadczeniem usług rachunkowych oraz doradczym spółką prawa handlowego i innym, spółdzielnią, stowarzyszeniom i fundacjom, a także osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Zajmujemy się:

 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 • wyceną aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego,
 • sporządzaniem miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych,
 • tworzeniem ewidencji majątku trwałego,
 • sporządzaniem deklaracji podatkowych podatku dochodowego i VAT,
 • przechowywaniem dokumentacji,
 • sporządzaniem sprawozdania F-01,
 • delegacjami krajowymi i zagranicznymi oraz działalnością kasową,
 • administrowaniem długiem i monitorowaniem należności.

Wśród usług związanych z płacami znajdą Państwo:

 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem regulaminu wewnątrzzakładowego,
 • sporządzanie zgłoszeń/wyrejestrowań do ZUS,
 • przygotowanie informacji o wynagrodzeniach dla poszczególnych pracowników (paski),
 • sporządzanie miesięcznych zestawień podatku dochodowego od osób fizycznych (zaliczki),
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych, itp.,
 • sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych ZUS,
 • prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie zestawień urlopów i nieobecności,
 • sporządzanie comiesięcznej kalkulacji wysokości składki ZUS wraz z wydrukami zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • zapewnienie pracownikom bieżącej informacji o dot. wynagrodzenia wraz z odliczeniami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o ubezpieczeniu społecznym,
 • naliczanie i sporządzanie deklaracji na PFRON,
 • zgłoszenie do PIP i PIS,
 • dokumentacja dla Pracownika RMUA,
 • deklaracje podatkowe PIT 11 oraz Pomoc w rozliczeniu podatku dochodowego,
 • rozliczanie umów innych niż o pracę,
 • rozliczanie niepieniężnych dodatków do wynagrodzenia.

W ramach usług związanych ze sprawami kadrowymi, zajmujemy się:

 • nawiązywaniem stosunku pracy (przygotowaniem i zebraniem akt osobowych) i podpisywaniem umów cywilno-prawnych,
 • wystawianiem świadectw pracy,
 • wystawianiem zaświadczeń dla pracowników,
 • skierowaniami na badania,
 • archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej (w okresie trwania umowy – dla pracowników pracujących i dla pracowników których stosunek pracy ustał),
 • wnioskami urlopowymi,
 • sporządzaniem Pozostałej dokumentacji dla pracowników,
 • stałym informowaniem klienta o zmianach przepisów prawa pracy i ZUS,
 • występowaniem w imieniu Zleceniodawcy przed instytucjami Państwowymi, jako świadek w postępowaniach oraz przygotowywaniem dodatkowych raportów w trakcie kontroli z urzędu w zakresie polityki kadrowo-płacowej (sprawy sprzed objęcia usługami rozliczane są na zasadach ustalonych w odrębnej umowie),
 • wyjaśnianiem w urzędach i instytucjach wszelkich kwestii spornych i wątpliwości związanych z polityka kadrowo-płacową (sprawy sprzed objęcia usługami rozliczane są na zasadach ustalonych w odrębnej umowie).

Usługi dodatkowe związane ze sprawami kadrowo-płacowymi:

 • korekty deklaracji ZUS (za okresy przed przejęciem kadr i płac) – koszt według odrębnej umowy,
 • szkolenia BHP, specjalistyczne instruktarze stanowiskowe – koszt według odrębnej umowy;
 • przygotowanie, korekta prawno-kadrowej dokumentacji wewnątrz zakładowej (regulaminy, zarządzenia, umowy użyczenia i korzystania z zasobów Spółki itp.) – koszt według odrębnej umowy,
 • występowanie o druki E101, A1, Zatrudnienia cudzoziemców (zezwolenia itd.) – koszt według odrębnej umowy,
 • przygotowanie innej dokumentacji kadrowo-płacowej (wybiegająca ponad standardowe umowy) – koszt według odrębnej umowy
  negocjacje i mediacje ze związkami zawodowymi – koszt według odrębnej umowy,
 • wysyłka dokumentacji personalnej bezpośrednio do pracownika (na zlecenie) – druki RMUA, legitymacje ubezpieczeniowe, dokumentacja personalna, PIT 11 (do pracownika i do Urzędów Skarbowych itp).

Zapewniamy fachową opiekę w zakresie formalno-organizacyjnym prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Oferujemy:

 • pomoc przy zakładaniu i przekształcaniu Spółki, Stowarzyszenia, Fundacji, Spółdzielni i własnej działalności gospodarczej,
 • obsługę organów Spółki,
 • organizację i doradztwo w zakresie zarządzania,
 • planowanie strategiczne i operacyjne (kryzysowe),
 • analizę i kontrolę kosztów oraz innych zagadnień finansowych,
 • planowanie i organizacja pracy, efektywności zarządzania,
 • planowanie systemu rachunkowości i kontroli finansów,
 • obsługę prawno-organizacyjną działalności – umowy, pisma, procedury, regulaminy itd..

Współpracujemy z siecią kancelarii podatkowych i prawnych w większych miastach Polski oraz bezpośrednio z doradcami i specjalistami w zakresie podatków i prawa. W ramach tej współpracy nasi Klienci otrzymują fachową obsługę i mogą liczyć na specjalistyczne konsultacje w bardzo wielu obszarach.